Įstatai

1. Bendroji dalis.

Lietuvos maironiečių draugija yra savanoriška visuomeninė literatūrinė, kūrybinė, kraštotyrinė organizacija, vienijanti bendrojo lavinimo, profesinių, aukštesniųjų mokyklų moksleivius, aukštųjų mokyklų studentus.

Draugijos tikslas – dvasiškai ir doroviškai tobulėti, ugdyti savo gabumus, valią ir būti teisingiems, doriems, darbštiems savo tautos, tėvų bei artimųjų labui.

Maironiečiai, domėdamiesi Maironio gyvenimo ir kūryba, siekia pažinti tautos istoriją, semiasi meilės bei pagarbos gimtajam kraštui, jo kalbai ir gamtai, šiems darbams žadina savo bendraamžius.

2. Draugijos nariai.

Per 3000 moksleivių ir mokytojų 180-yje Lietuvos mokyklų.

3. Struktūra.

Aukščiausias valdymo organas – atstovų susirinkimas, šaukiamas kas treji metai.

Tarp atstovų susirinkimų dirba taryba (tarybos pirmininkas, pirmininko pavaduotojai, sekretoriai, nariai) bei tarybos prezidiumas.

Būreliai – žemesniųjų ir aukštesniųjų klasių grupės mokyklose.