Istorija

Steigiamasis susirinkimas įvyko 1989 m. spalio 28 d. Kauno Maironio lietuvių literatūros muziejuje.

1992 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. 7-VO Lietuvos maironiečių draugija įregistruota Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijoje. Kodas 90784663.

1996 m. įstota į Lietuvos jaunimo organizacijų tarybą (LiJOT).

Maironiečių veiklos vertybės yra
DARBAS, MOKSLAS, KŪRYBA

Maironiečių šūkis – Maironio žodžiai:
Paimsime arklą, knygą, lyrą
Ir eisim Lietuvos keliu!

Maironiečius vienijanti giesmė yra Maironio
„Užtrauksim naują giesmę“

Draugijos sambūriuose pasirenkamos Maironio dainos:
„Lietuva brangi“,
„Kur bėga Šešupė“,
„Už Raseinių, ant Dubysos“.
Maironiečių dvasines vertybes atspindi
„Mylėk, lietuvi, tą brangią žemę,
Kame nuo amžių tėvai gyveno.“
(Iš Maironio „Raseinių Magdės“)

Steigiamasis susirinkimas įvyko 1989 m. spalio 28 d. Kauno Maironio lietuvių literatūros muziejuje