Leidiniai

Laikraštis „Sandrava“ (nuo 1990 m.), redaktorius Eugenijus Urbonas.

Knyga „Punsko ir Seinų krašte“, 1997 m. Sudarė Eugenijus Urbonas.

Knyga „Tauragnuose“, 1999 m. Sudarė Birutė Goberienė.

Knyga „Raudonė“, 2002 m. Sudarė Daiva Garnienė.

Eilėraščių rinkinys „Žodžių žydėjimas“, 2001 m. Sudarė Sigita Motiejūnienė.

Panevėžio rajono maironiečių eilėraščių rinkinys „Vainikas“, 2007 m.