Kviečiame dalyvauti tradiciniame Lietuvos maironiečių draugijos Jurginių sambūryje ir poezijos konkurse „Pavasario balsai“ 2011 m. balandžio 30 d. Alytuje.

Konkursui „Pavasario balsai“ eilėraščius siųsti iki balandžio 15 d. el. p. milkeviciene@ams.lt (Alytaus miesto savivaldybė).

Registruotis ir dalyvių sąrašus (vardas, pavardė, mokykla, gimimo data, gyv. vietos adresas,    el. p.) siųsti iki balandžio 15 d. el. p. birute@panrs.lt ir el. p. milkeviciene@ams.lt. Registruodamiesi praneškite, kas dalyvausite 2–3 min. meninėje programoje.

Atsivežkite parodai margučių ir šventinio pyrago šeimininkams ir vadovų pasitarimui.

Primename, kad „Sandravai“ įdomesnę trumpą informaciją siųsti el. p. birute@panrs.lt iki balandžio 1 d.

Pasitikdami Maironio 150-metį stenkimės į savo renginius įtraukti aplinkines mokyklas. Tradicinėje konferencijoje „Maironio „Jaunosios Lietuvos“ idėjos“ Vilniaus universitete labai gerai VU doc. Regimantas Tamošaitis įvertino Jonavos Jeronimo Ralio vid. m-klos, Telšių r. Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazijos, Kauno „Saulės“ gimnazijos, Maironio universitetinės gimnazijos, Molėtų r. Inturkės pagr. m-klos ir kt. moksleivių darbus, dėkojame mokytojams. Dalyvavo dainuojamosios poezijos atstovai iš Kauno Maironio universitetinės gimnazijos, Alytaus r. Butrimonių gimnazijos. Kava vaišino dekanas Antanas Smetona, maironiečiai susipažino su naujausia Seimo posėdžių sale ir kt.

Rudens Baltų vienybės diena vyks Ariogaloje rugsėjo 22 d.

O gal Maironio 150-metį darykime Pasandravyje ir Betygaloje per Jurgines – „Pabiro pasklido žiedai po laukus ir pievas išpynė margai“. O rugsėjį – Raudondvaryje, nes į Pasandravį rudenį rinksis visa Lietuva, gal kartu rajonas priimtų ir maironiečių atstovus.

Prašome paieškoti nors po 1–2 žmones, galinčius draugijai pervesti 2 procentus GPM.

Pagarbiai

Draugijos pirmininkas                                                                                                                                            Eugenijus Urbonas

8 682 342 44