Saulėta šilta diena ir linksma nuotaika lydėjo maironiečių šventės Trakuose, skirtos Maironio 150-mečiui, dalyvius (700 moksleivių ir mokytojų). Maironiečiai deklamavo ir dainavo Maironį, aplankė Senuosius Trakus – Vytauto Didžiojo gimtinę, po pamaldų šventė tęsėsi Kultūros rūmuose, ypač visus sužavėjo Generolo Jono Žemaičio karo akademijos kariūnų choras. Šventės metu buvo apdovanota poezijos konkurso „Pavasario balsai“ laureatė Kauno Maironio universitetinės gimnazijos maironietė Lėja Kačerginskytė ir 3 prizininkės iš Kauno ir Molėtų. Pasivaišinę pietų kareiviška koše, visi eisena patraukė per miestelį ir tiltą per ežerą į Trakų pilį. Čia gražiai galingai skambėjo solisto Danieliaus Sadausko atliekama „Trakų pilis“, „Aš norėčiau prikelti“, Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos choro dainos ir Maironio eilės „Vilnius (Prieš aušrą)“ (Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijos mok. G. Pleirytė). Grįžę tiltu į miestą visi susipažino su karaimų gatve. Švietimo ir mokslo ministro padėkos raštais apdovanoti aktyviausi draugijos nariai. Renginyje dalyvavo ir Vytauto Didžiojo universiteto profesorė Irena Skurdenienė-Buckley ir doktorantas istorikas Aurimas Šukys.

Eugenijus Urbonas.