Jauna, laisva, pati savęs valdovė

Tautų eilėn įstojo Lietuva,

Savo krauju vergijos nusiplovė,

Sutraukius pančius ištverme sava!

(Maironis „Nepriklausomybę atgavus“)

Tėvyne, teneužmiršta tauta Tavo didingos praeities! Visi kartu kurkime mūsų Lietuvą, kurioje būtų gera gyventi.  Sveikiname visus Kovo 11 – osios proga.

Lietuvos maironiečiai