12.00 – 14.00
Maironio lietuvių literatūros muziejaus, Kunigų seminarijos, Šv.apaštalaų Petro ir Povilo arkikatedros bazilikos, poeto kapo, kriptos, Kauno Maironio universitetinės gimnazijos muziejaus lankymas.
Senamiesčio erdvės

14.00 – 15.00
Šventinis renginys

Kauno Maironio universitetinės gimnazijos aktų salė

Kviečiame registruotis el.p. juditasakaliene@yahoo.com iki spalio 21 d.
Lietuvos maironiečių draugijos Kauno skyrius