LIETUVOS MAIRONIEČIŲ DRAUGIJA

2010–2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

2012-04-23

Dabartinė taryba ir vadovai draugijos pirmininkas Eugenijus Urbonas, draugijos sekretorė Birutė Goberienė draugijos pirmininko pavaduotojai Judita Sakalienė, Kamilė Kapočiūtė, Justas Jasėnas ir 5 mokiniai buvo išrinkti Birštone vykusiame sambūryje 2010 m. draugijos vadovai, tarybos nariai ir būrelių vadovai organizavo Vilniaus universiteto Vinco Krėvės auditorijoje 3 konferencijas, kurios buvo skirtos Maironio 150-mečio jubiliejui, o 2013 m. vasarį – dviem mūsų tautos didžiavyriams Maironiui ir kun. Antanui Mackevičiui, kovų už tautos laisvę vienam 1863 m. sukilėlių vadovų. Įdomios medžiagos pateikė 3 pranešėjos iš Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazijos (mokytoja Vlada Vengrienė). Išplėstinis tarybos posėdis vyko Kauno Maironio universitetinėje gimnazijoje, kurioje dalyvavo Dubysos–Nemuno krašto maironiečių draugijos ir kt. organizacijų vadovai, atstovai, Vilkijos apylinkių ir Raudondvario seniūnai. Užsibrėžti tikslai paženklinti Maironio poezijos reikšmę Betygalos muziejuje, Panemunėje–Ringovėje (A. Mackevičius, sukilimo vietos) – jungta su Maironio apdainuotu Nemunu. Iškilo kryžius-paminklas Poetui „Pasklido giesmė po tą šalį toli, / Kur Nemuno vandenys bėga“ (Maironis), aut. D. Jasinevičius. Poetui ir A. Mackevičiui bei draugijos veiklai miško namelyje parengta ekspozicija. Visų maironiečių vadovų darbas – 2012-09-22 Maironio 150-mečiui išleista knyga „Maironio kelias“, kurioje padėkota daugeliui maironiečių būrelių vadovų. Daug vietos skirta ir A. Mackevičiui, nes juos siejo su Poetu ir Krekenava, kurioje Pirmojo pasaulinio karo metais 1915–1918 m. gyveno Maironis, o prieš 60 metų po Varnių kunigų seminarijos baigimo buvo paskirtas A. Mackevičius 1853 m., vėliau iš šalia esančios Paberžės išėjo į 1863 m. sukilimą. 2013 metai Lietuvoje paskelbti 1863 metų sukilimo metais (150 m.).

Didieji Maironiečių draugijos renginiai po 800–1 000 dalyvių vyko Zarasuose, alytuje, Pakruojyje, Trakuose ir Poeto 150-mečiui Raudondvaryje ir Ringovėje (1 000 dalyvių). Jau Trakuose dalyviai pamatė ne vien Trakų miestą ir pilį, bet ir Senuosiuose Trakuose Vytauto Didžiojo gimtinę. Šiais metais stengiamės giliau susipažinti su Pasvalio krašto miesteliais, kuriuose tarsi gyva tautos istorija. Kasmet spalio pabaigoje Maironio universitetinėje gimnazijoje vyksta Maironio diena, lankomas Maironio muziejus, Kunigų seminarija, lyderių ir naujų narių mokymai Melnragėje prie jūros ir Pažaislio vienuolyne (vad. J. Sakalienė).

Pastaraisiais metais buvo organizuotos su LDK susijusios išvykos – į Gervėčių kraštą (per Ašmeną, Alšėnus, Krėvą), į pietų Ukrainą (per Liublianą, Lucką, Kremenecą, Lvovą), kuriose galėjo dalyvauti daugiau vadovų. Rudenį planuojama išvyka į Punską–Seinus.

Meninį lygį ugdo dainuojamosios poezijos ir meninio skaitymo konkursas Vilniuje, mokslinės konferencijos VU, straipsniai į „Sandravą“. Tik apimtis ir lėšos neleidžia spausdinti didelių straipsnių. Kūrybą ugdo „Pavasario balsų“ konkursas (prof. Vandos Zaborskaitės premija).

Sumaniai telkė ir skatino mokyklų būrelius tautiškai veiklai Alytaus rajono Genovaitė Žiurinskienė, Žemaitijos (Telšių) Gražina Narmontienė, Jurbarko Elena Elzbergienė, Kauno miesto Judita Sakalienė, Raseinių Vergina Strelkauskienė ir Marija Birutė Navakauskienė, Panevėžio miesto Vytalija Masiulienė, Panevėžio rajono Danguolė Jusytė, Radviliškio Daiva Mikšienė, Kupiškio Skaistutė Paulauskienė ir kt.

Rūpestį kelia Rytų Lietuvos, Šiaurės ir Vilniaus kraštas, Klaipėdos ir kt. veikla. Brangstančios autobusų paslaugos trukdo veiklai, daugiau projektų reikia rašyti savivaldybėse, sujungiančių kelias mokyklas.

Linkime ieškoti naujų darbo formų: per el. p. viktorinos, Atvelykio margučiai, kaimynų šventes su savo kūryba, dainuojamąja poezija ir kt.

Maironio metais išaugo naujų narių skaičius: Alytaus r. Simno gimnazija, Radviliškio r. Alksniupių pagr. m-kla, Kauno šv. Mato vid. m-kla, Jurbarko r. Vytėnų pagr. m-kla, Raseinių r. Girkalnio pagr. m-kla, Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazija.

Draugija pažymėta nominacija – vadovo apdovanojimas – labiausiai jaunimui nusipelnęs 2012 metų žmogus – viso draugijos darbo įvertinimas.

Dėkojame visiems išvardytų rajonų merams, Švietimo padaliniams, mokyklų direktoriams, nes be jų paramos būtume negalėję organizuoti didelių sambūrių, geriau pažinti įvairius gimtojo krašto regionus.

Linkime ištvermės būrelių vadovams, įdomaus darbo vietose, malonaus dalyvavimo visos draugijos sambūriuose – norint mylėti savo Tėvynę, reikia ją geriau pažinti.

Draugijos pirmininkas                                                                                                                                          Eugenijus Urbonas

Tel. 8 682 34 244