Lietuvos maironiečių draugijos Jurginių sambūrio „Pilis, tu tiek amžių praleidai garsiai…“ ir konkurso „Pavasario balsai“,

skiriamo Maironio 150-mečiui, programa

2012 m. balandžio 21 d.

Iki 9.30 val. Atvykimas į Vytauto Didžiojo gimtinę – aplankyti Senuosius Trakus.

9.50 val. Atvykimas į bažnyčią (grupes pasitinka Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos atstovai). Autobusų stovėjimo vieta.

10 val. pamaldos Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčioje.

Iki 10.50 val. Atėjimas ir registracija Trakų kultūros centre, arbata.

11.00 val. Šventės pradžia kultūros centre, trumpas rajono ir draugijos vadovų bei svečių pasveikinimas, pokalbis apie krašto istoriją ir Maironio poeziją, meninė programa – Trakų rajono savivaldybės, Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos ir svečių (Tomo Vaisietos, Danieliaus Sadausko bei Ariogalos bei Butrimonių gimnazijų, Jurbarko Vytauto Didžiojo vid. m-klos) programa.

12.30 val. Poezijos konkurso „Pavasario balsai“ aptarimas, laureato ir prizininkų paskelbimas. Apdovanojimai (Lietuvos maironiečių draugijos padėkos raštai, vietos rėmėjų, Švietimo ir mokslo ministerijos prizai).

13.00 val. Pietūs – kareiviška košė. Savivaldybė ir gimnazija.

13.30 val. Žygiavimas į Trakų pilį (turėti įvairių vienspalvių ir trijų spalvų vėliavėles, draugijos skyrių vėliavos).

14.00 val. Šventė Trakų pilyje „Pilis, tu tiek amžių praleidai garsiai…“ (Maironis).

16.30 val. Vaišės Trakų pilyje.

17.00 val. Pažintis su pilimi ir miestu, išvykimas.

Trakų rajono savivaldybė

Lietuvos maironiečių draugija

Meninėje programoje – moksleivių, draugijos konkurso prizininkų Vilniuje, ir kviestų aktorių (T. Vaisieta, D. Sadauskas ir kt.), Vilniaus Vytauto Didžiojo ir kitų gimnazijų chorų, Generolo Jono Žemaičio karo akademijos kariūnų programa. Šventės vaišėse norėtume dainuoti Maironio dainas ir giesmes – pasikartokite Maironio „Trakų plis“, „Už Raseinių ant Dubysos“, „Oi, neverk, motušėle“, „Kur lygūs laukai“ bei dainas „Augo kieme klevelis“, „Ulonai“, „Trys milijonai“, „Mes – Lietuvos vaikai“, poeto Marcelijaus Martinaičio ž. „Tu numegzk man, mama, kelią“, Kauno Maironio universitetinės gimnazijos folkloro ansambliai.

Už I dalį nuo ryto iki pietų atsakingi Trakų kultūros centras ir Švietimo skyrius, Vytauto Didžiojo gimnazija, Alytaus r. Butrimonių gimnazija (tel.: 8 610 63 641, 8 315 61 399,

8 315 32 355, 8 611 27 300, el. p. bvm@post.omnitel.net.

Už II dalies šventę pilyje atsakinga programos koordinatorė Kauno Maironio universitetinė gimnazija, Judita Sakalienė, draugijos Kauno centro vadovė, draugijos pirmininko pavaduotoja (tel. 8 37 42 30 51, el. p. juditasakaliene@yahoo.com) ir Vilniaus Vytauto didžiojo gimnazija (Irena Raščiuvienė, neformaliojo ugdymo skyriaus vedėja, tel.: (8 5) 279 1305 (raštinė), 8 686 94259, el. p. i_rasciuviene@yahoo.com, draugijos pirmininkas Eugenijus Urbonas (tel. 8 682 34 244) bei pilies administracija.