Miegas nukirto varpą. PL 10:30 – Za zm. AnnД™, StanisЕ‚awa, Antoniego KosГіw

Ugnis ir katilas Retaplaukis, smailaūsis visus laukus apšokinėja. Sekso teksto pokalbis su merginomis Ekspertė pataria, kokius patiekalus be mėsos rinktis šventėms Garsas neveikia kompiuteryje. Maro metu tinkamas dezinfekuoti kenksmingą orą. Karoblis: šiuo metu nesvarstoma į privalomąją karinę tarnyba šaukti ir moteris DELFI Www com visas seksas Mergina iesko darbo kaune: pazintys liuks kanale pora iesko bi vyro Stokholmo Daniją. Meluoja kunigas, kad už obuolį Jievos mes vargstam. O iš jaunimo kai kuriuos išauklėjom: davėm velnių, prispaudėm uodegą ir dabar dirba kaip agurkėliai!

Nuo pakaušio iki pakinklių prabėgdavo keisti virpuliukai. Kad praeitų jaudulys, bandė užsirūkyti, bet drebančios rankos nesugraibė tabokos. Susijaudinęs vyras vis mąstė bei perkratinėjo savo vedybinį gyvenimą.

Lietuvių mįslės

Keturios dukros maišėsi troboje ir jo kantrybė seko. Kaip dauguma kaime, buvo įsitikinęs, kad viskas priklauso nuo miegas nukirto varpą vyras tik pradeda, o toliau Šiandien pasistengė viską tvarkingai paruošti įpėdinio atėjimui. Morta nustebo matydama, kad Motiejus sukosi apie puodus, kaitino vandenį, paklausė, kame padėtos ir sutvarkė drobes bei drobeles, net išpynė jai kasas ir vis taikėsi pabučiuoti ar bent žvilgsniu paglostyti.

Motiejus žagtelėjo, paskersavo, bet nurijo kartų žodį ir išėjo. Laukdamas mintyse piešė vaizdus: kaip moko sūnų joti, arti žemę, paaugusį leidžia naktigonėn. O kada jis, Motiejus, nusens, ūkį perduos jaunam gaspadoriui. Nuo tų gražių svajonių net drebuliukai praėjo ir Motiejus ramiai užsirūkė. Morta sukandusi dantis dejavo, nors bobutė ragino nelaikyti viduje skausmo, o išrėkti jį garsiai, bet nenorėdama gąsdinti mergaičių gimdyvė neklausė.

Gimdė greitai, bobutei beliko priimti vaikelį.

miegas nukirto varpą

Nupraustą ir suvystytą kūdikėlį peržegnojo ir padėjo motinai ant krūtinės. Gražuolė, kaip iš akies traukta motina. Džiaukis, Motiejau. Bet žmona vengė jo žvilgsnio ir ilsėjosi, tik rasota kakta pamažu džiūvo.

Česlovas Zabarauskas: „Koks mano hobis? Darbas yra hobis!“ - maironieciudraugija.lt

Apmaudas sukilo vyro širdyje. Nieko nepasakęs jis puolė pro duris. Magdelė kiek galėdama švelniau guodė Mortą, paprotino, kad dings pienas.

miegas nukirto varpą

Dievui tedėkoja — mergaitė sveika, tu žydi lyg rožė, o jam, matai, sūnų duok. Krikštynos buvo kuklios, mat Motiejus skyrė tik pusę tų pinigų, kuriuos buvo užspaudęs sūnui. Išrinko Petronėlės vardą.

Pats miegas nukirto varpą pasikeitė į priešingą miegas nukirto varpą. Gražiai tesutarė su vyriausia dukra Onute, kuri jau prasimušė į mergas ir visur visada pritarė tėvui. Morta pradžioje verkdavo naktimis, kaltino save, kad negalinti pagimdyti sūnaus, bet prisiminusi Magdutės žodžius, palengva rimo. Atsiradus dar vienai burnai, sutrumpėjo laikas, padaugėjo darbo, o rankos kaip buvo, taip ir liko dvi. Kartą, šukuodamasi plaukus, pastebėjo žilę.

Mažoji Petronėlė, tarsi suprasdama, kad nebuvo laukiama, leido motinai naktį pamiegoti, o pamačiusi tėvą, verkdavo. Retkarčiais Motiejus pagalvodavo, kad su Petronėle į namus atėjo gausa: sekėsi su gyvuliais, Jakovas brangiai sumokėjo už žąsis, bet labiausiai džiaugėsi pigiai įsigijęs žemės.

Tapo stipriu vidutinioku, pasisamdė berną. Vis dėlto mintys apie sūnų neapleido. Rudenį, besilankydamas su reikalais miestelyje, užbėgo į karčiamą.

Ten pamatė sodietį Vanagą, kuris turėjo penkis sūnus ir vieną dukrą. Tačiau paklausti neišdrįso ir išgėręs kvortą alaus paliko karčiamą. Bevažiuojant namo, vėl prisiminė Vanagą ir jo sūnus. Morta tąnakt blogai miegojo, nes žinojo, kad jei Motiejus įsikalė ką į galvą — būtinai padarys. Prieš rytą į galvą atėjo gera mintis: senoji Magdutė.

miegas nukirto varpą

Buvo nusimananti: jei matydavo nesugebėsianti padėti, užsimindavo apie daktarą. Dar mokėjo saugoti paslaptis o kas jų neturi? Tad ir sumąstė Morta, kad reikia paklausti Magdutės patarimo. Kelias iki Magdutės namelio buvo netrumpas.

Vartiklis Nr Humor

Motiejus siūlėsi pavėžėti, nes pusryčiaujant Morta pasiskundė diegliu šone, o čia miegas nukirto varpą panosėje, reikia Magdutės pagalbos: duos žolelių ir praeis. Bet žmona patikino norinti prasiblaškyti, dar aplankyti tėvelių kapelius, tad vyras pasiliko namuose, o ji įsimetė krepšin saldinį sūrį, gniužulą sviesto ir iškeliavo.

miegas nukirto varpą

Eidama Morta meldė, kad rastų Magdutę namuose, žengė sparčiai, nesidairydama į šonus. Nebent dėmesį patraukdavo į šiltus kraštus skrendančios laukinės žąsys, kurių graudus gagenimas gildė širdį. Likimas buvo maloningas: žolininkę rado namuose. Matydama susirūpinusį moters veidą, senutė paklausė apie vaikų bei vyro sveikatą ir suprato, kad Morta nori kažko paklausti.

Pakvietė arbatos.

miegas nukirto varpą

Besivaišinant moteris sukaupė drąsą ir pralemeno, ko atėjusi. Žolininkė apstulbo, bet maldaujančios Mortos akys žvelgė į ją, lyg būtų visažinė. Kartais ir sienos turi ausis, pakuždėsiu paslaptį. Nudžiugusi Morta klusniai pasislinko artyn. Aplankiusi kapelius, patraukė namo.

Paskutinę bulviakasio dieną Morta dirbo taip sparčiai, tarsi ši būtų paskutinioji. Namiškiai, ypač Motiejus, tik kraipė galvas.

Bibliotheca curiosa – įdomioji biblioteka

Vakare, svyruodama iš nuovargio, Morta slapčiomis paėmė nuo kaladės kirvį, paslėpė po prijuoste ir parsinešusi namo, padėjo po lova. Onutė sukosi apie puodus. Išsiprausę pirtyje susėdo vakarienės. Vakarieniautojai ne tiek valgė, kiek stengėsi neužmigti. Netrukus šeimyna išsiskirstė. Pirtyje gerai išsipraususi Morta ruošėsi sugundyti Motiejų. Tamsoje nusivilko marškinius ir nuogutėlė šmurkštelėjo į lovą.

Bibliotheca curiosa – įdomioji biblioteka – Mokslo Lietuva

Motiejus jau sapnavo pirmą miegas nukirto varpą. Degdama iš gėdos, atriedėjo iki jo ir smeigė krūtimis tiesiai į nugarą. Motiejus, sušildytas moters kūno, slidaus, dvelkiančio ajerais, neišlaikė, paslėpsniuos pasklido šiluma, varpa lyg nartus žvėris pašoko stačia ir jis užgulė Mortą.

Naujienos youtube sekėjams ir žiūrovams

Greit abu užmigo. Ryte, ankstėliausiai atsikėlusi, Morta padėjo kirvį šalia kaladės. Laukė, o patyrusi, kad vyro sėkla jau dirba savo darbą, daugiau jo neprisileido. Mortai atrodė, kad šis vaikščiojimas skiriasi nuo ankstesnių: kitokie įnoriai maistui, pilvas ne toks atsikišęs, vaisius labiau glaudžiasi šonuose, bet pati jautėsi puikiai. Dukterys laukė broliuko ir ginčijosi, kuri anksčiau pastebės atskrendantį gand­rą, tik Onutė gudriai šypsojosi.

Motiejus atrodė pasimetęs, net žadėjo, jeigu vėl gims duktė, išvaryti Mortą į pipirų žemę, o miegas nukirto varpą keliauti į Ameriką.

Darbas yra hobis! Zabarauskas pasirašo Karinių oro pajėgų aviacijos bazės antrojo paieškos gelbėjimo posto statybos sutartį.

Gal suveikė kirvio kerai ar padėjo Mortos nuolankumas, bet gražų birželio rytą pasaulį išvydo Jonas, Motiejaus sūnus.