Vyrų erekciją skatinantys taškai

Esant ejakuliacijos sutrikimams, vyrui svarbu žinoti, kiek laiko praeina nuo varpos įstūmimo iki ejakuliacijos. Jei galite papasKokite placiau.

Anglijoje psichiatrijos humanizavimo linkme daug nuveikė Johnas Conolly Jis iškėlė mintį, kad ligoniams nebūtinas mechaninis suvaržymas tramdomieji marškiniai ir kt. Conolly rašė, kad tose ligoninėse, kur ligoniai mechaniškai nesuvaržyti, vyrauja tyla.

Norint tokią tvarką įdiegti, reikia didinti psichiatrinių ligoninių personalą. Nuėmęs grandines, Pinelis vis dėlto įteisino tramdomuosius marškinius.

Conolly panaikino ir juos. Conolly'o epochos šūkis buvo "jokių suvaržymų" angl. Conolly'o idėjas pirmiausia įteisino ir išplėtojo Škotijos psichiatrai. William Tuke pareiškė nesitenkinsiąs pusinėmis sistemos "jokių suvaržymų" priemonėmis. Jis nuėmė grotas nuo ligoninės langų, panaikino užraktus, pagal susitarimą ligonis būdavo išleidžiamas iš ligoninės.

Tai buvo garsioji škotiškoji atvirų durų sistema open door system.

 1. Kodėl aš neturiu visos erekcijos
 2. Nukrito nuo varpos sapno
 3. Erekciją skatinantys produktai - Ką valgyti, kad lytinis gyvenimas būtų geresnis - DELFI Sveikata
 4. Silpni erekcijos vaistai

Šias Pinelio, Conolly'o, W. Tuke idėjas kai kuriuose regionuose ir valstybėse buvo sunku įgyvendinti - reikėjo papildomų lėšų psichikos ligonių priežiūrai, turėjo pasikeisti ir visuomenės požiūris. Net ir šiandien tiek Lietuvoje, suskeldėjusi varpa užsienyje tik kai kuriuose psichiatrijos stacionarų skyriuose įdiegta atvirų durų sistema.

Kai kur yra dar blogiau. Antai šio psichiatrijos istorijos vyrų erekciją skatinantys taškai autoriui lankantis vienoje iš Graikijos provincijos psichiatrijos ligoninių teko matyti grandinėmis sukaustytą pacientę, nors yra sukurta gausybė stiprių psichotropinių vaistų.

Tai vis psichiatrinės pagalbos organizavimo ir visuo- menės mentaliteto problemos. XIX a. Psichiatrijos istorijoje šis ginčas buvo pavadintas "psichikų ir somatikų kova". Iš "psichikų" žymiausias buvo vokiečių profesorius Johannas Heinrothas Jo manymu, žmogaus valia yra absoliučiai laisva, t. Visų sutrikimų, net ir somatinių, priežastis yra dvasia psichika. Šis laikotarpis laikomas mechanizuotos psichoterapijos etapu. Mechanizuota terapija buvo siekiama slopinti simptomus, tikslingai nukreipti vyrų erekciją skatinantys taškai, žadinti sveikus vaizdinius ir jausmus, ugdyti valią.

Kiekvieno iš šitų tikslų buvo siekiama naudojant specialius įtaisus, kurie buvo sukonstruoti norint padėti ligoniui. Vienas iš tokių įtaisų buvo maišas, užmaunamas ligoniui ir surišamas apačioje.

Jis būdavo siuvamas iš plono audinio, todėl per jį žiūrinčiam ligoniui aplinka buvo matoma lyg per rūką. Manyta, kad maišas atlieka ir baudžiamąjį, ir raminamąjį poveikį. Pavyzdžiui, ligoniui atsisakius valgyti kai kada užtekdavo vien tik pagrasinti, kad bus uždėtas maišas, ir šis pradėdavo valgyti. Kitas išradimas buvo tramdomoji kėdė - prie jos ligoniai būdavo pririšami.

Manyta, kad prievartinė kūno padėtis verčia atitrūkti nuo savęs ir nukreipti dėmesį į aplinką: "Sutrikusi savimonė sugrįžta prie normos, ligonis lyg prabunda, tampa ramus, sąmoningas ir paklusnus". Šį metodą ypač gyrė Heinrothas.

Buvo taikomi ir kiti metodai - ilgam pririšti ligonį prie lovos, pririšti nukryžiuotojo pozoje, pastatyti arba paguldyti į besisukančią apie savo ašį "mašiną", pasodinti į virš vandens laikomą pavėsinę ir staiga panardinti ją į vandenį, didele srove pilti šaltą vandenį ligoniui ant galvos ir daugelis kitų. Suprantama, kad didesnių rezultatų šie gydymo metodai nedavė, todėl vėliau jų buvo atsisakyta. Vokietijos psichiatrija ilgą laiką buvo pasidalijusi į atskiras mokyklas, stigo sisteminio požiūrio į psichikos ligas.

Skirtingus požiūrius susistemino Wilhelmas Griesingeris - žymiausias psichiatrijos somatinės mokyklos atstovas, teigęs, kad kiekviena psichozė atsiranda patanatominiu pagrindu. Griesingeris laikomas patologoanatominės psichiatrijos krypties pagrindėju, refleksų teorijos pradininku - vėliau ją toliau plėtojo I.

Sečenovasgalutinai suformulavo I. Pavlovas Klinikinės psi- chiatrijos studijose Griesingeris išskyrė dvi psichikos sutrikimų grupes: afektinius sutrikimus ir intelekto mąstymo bei valios sutrikimus. Pirmos grupės sutrikimai neretai būna perėjimo į antros grupės sutrikimus etapas.

Taip esti tuomet, jei pirmųjų nepavyksta išgydyti. Griesingeris atkreipė dėmesį į tai, kad psichikos ligos įveikia skirtingos psichopatologijos periodus, arba fazes, kol galiausiai psichika sunyksta. Jis aprašė antrinę silpnaprotystę, atsirandančią po įvairių psichikos ligų.

Būdamas somatinės psichiatrijos atstovas, jis teigė, kad būtina sujungti neurologiją su psichiatrija. Griesingeris buvo vienas iš aktyviausių Conolly'o sistemos "jokių suvaržymų" šalininkų bei vykdytojų Vokietijoje.

Erekciją skatinantys produktai

Griesingerio laikais prancūzų psichiatrija buvo gerokai aplenkusi vokiečių psichiatriją. Tai, ką nuveikė Esquirolis Prancūzijoje, po 30 metų Vokietijoje padarė Griesingeris.

Šiaurės Prancūzijoje buvo įkurta žemės ūkio kolonija psichikos ligoniams, jų darbas netgi davė pelno.

Autorius: Žmonės. Intymus — taip pat. Nors meilės formulės dar niekas neišrado, galbūt kai kurie žemiau išvardyti skaičiai galėtų paspartinti jos kūrimą? O jei ir ne, gal ši nesudėtinga matematika jums pravers praktiškai? Merilando universitete JAV atliktos studijos atskleidė, kad 15 minučių nepertraukiamo smarkaus juoko kraujagysles išplečia iki 22 proc.

Kolonijoje buvo dirbami įvairūs darbai: avių auginimas, medienos apdirbimas, šienavimas, arimas; moterims buvo skiriama siuvimas, skalbimas, maisto ruošimas. Šiuos darbus dirbo apie ramių psichikos ligonių. Vėliau buvo pradėta taikyti vadinamoji patronažinė sistema - psichikos ligoniai būdavo apgyvendinami gyventojų šeimose: manyta, kad ligonio dalyvavimas šeimos gyvenime ir darbuose padeda palaikyti jo psichinį tonusą, leidžia jam patirti teigiamas visuomenines ir darbines emocijas.

Tikėta, kad toks socialinis aktyvumas apsaugo ligonį nuo degradacijos, o ilgalaikis buvimas stacionare, priešingai, ją skatina. Tokia statistika buvo būtina ne tik mokslo, bet ir praktikos vyrų erekciją skatinantys taškai, t.

Pirmieji šito darbo ėmėsi šveicarai. Verno kantone per 11 mėnesių m. Netrukus po to psichikos ligonių surašymai buvo pradėti Anglijoje, Prancūzijoje, Belgijoje, Olandijoje, Skandinavijoje. Visose šiose šalyse atlikti tyrimai patvirtino, kad moterų skaičius procentas yra didesnis negu vyrų. Pirmojo mėginimo psichikos sutrikimus skirstyti pagal etiologiją autorystė priklauso vyrų erekciją skatinantys taškai B.

Moreliui Gavęs gydytojo diplomą, jis pradėjo dirbti Salpetriero ligoninės Falret skyriuje Prancūzijoje. Pagal Morelį, svarbiausias psichikos sutrikimų etiologinis veiksnys yra paveldimumas.

Morelis paskelbė "Traktatą apie apsigimimus", kur teigė, kad liguistas psichikos nukrypimas nuo normos yra paveldimas, ir kaskart vis sunkesnis. Tokiu būdu paskesnėms kartoms perduodama vis didesnė patologira, kol prieinama prie silpnaprotystės demencijos. Jis aprašė išsigimimo fizinius ir psichinius požymius, kurie iki XIXa.

Dembinskas Psichiatrija 2003 PDF

Tačiau Morelis nesitenkino vien paveldimumu. Jo psichikos sutrikimų klasifikacijoje nurodyta, kad šių sutrikimų priežastis gali būti intoksikacijos, socialinė aplinka, sunkūs išgyvenimai. Be to, Morelis pabrėžė, kad degeneracinių psichikos sutrikimų profilaktika turi būti organizuota kova, kurioje turi aktyviai dalyvauti visuomenė ir valstybės institucijos. Morelio mokymą apie išsigimimus toliau plėtojo prancūzų gydytojas Valentinas Magnanas Jis daug dėmesio skyrė alkoholizmo tyrimams, ypač domėjosi dipsomanija.

Iki tol dipsomanijos priežastimi buvo laikoma epilepsija, isterinės psichozės, manija, melancholija, dorovinis pamišimas asmenybės sutrikimasneurozė ir kt.

Jis nurodė, kad periodiški gėrimo priepuoliai prilygsta kleptomanijai, lytiniams iškrypimams, agorafobijai ir kt. Tai vis - degeneracinės psichozės, kurių būdingiausias požymis yra impulsyvūs potraukiai, t. Magnanas psichozes skirstė į dvi grupes: paprastos psichozės - tai atsitiktiniai sutrikimai, kuriuos gali patirti kiekvienas žmogus, ir degeneracinės ligos - sudėtingesnės, neatsitiktinės, kai esama polinkio jomis sirgti.

Tas polinkis gali būti paveidėtas arba įgytas. Morelio, Vyrų erekciją skatinantys taškai ir kitų jų bendraminčių mokymas apie išsigimimus turėjo didelę reikšmę ne tik psichiatrijai, bet ir kriminalistikai. Italų psichiatras ir kriminalistas, Pavijos ir Turino universitetų profesorius C.

Lombroso iškėlė nusikaltėlio iš prigimties idėją. Vertinant iš antropologijos pozicijų, tai - atavizmas, iš klinikinės psichiatrijos - netraukulinė, paslėpta epilepsija.

laikysena varpos maža

Šias savo mintis Lombroso išdėstė knygoje "Žmogus nusikaltėlis" Didelė sensacija buvo kita jo knyga - "Genijus ir pamišimas" Šioje knygoje Lombroso teigė, kad genijus - tai epileptikas, tik toji epilepsija yra paslėpta be traukulių.

Epilepsija, teigė jis, šiuo atveju reiškiasi ne traukuliais, bet vienu iš tipiškiausių savo ekvivalentų - genialia kūryba. Panašias mintis savo veikale "Problemos" jau anksčiau buvo išdėstęs ir Aristotelis. Teismo psichiatrijos psichologijos ir kriminalistikos temas toliau nagrinėjo vokiečių psichiatras R. Krafftas-Ebingas Savo stebėjimų rezultatus jis aprašė knygose "Teismo psichologijos vadovas" ir "Psychopathia sexualis".

 • Statistika skelbia, kad daugiau nei mln.
 • Kodėl erekcija iš karto dingsta
 • Testosteroną skatinantys maisto produktai: maistas tikriems vyrams - Apklausa January
 • Sekso matematika: skačiai, kurie padės ir praktiškai | Žmonėmaironieciudraugija.lt
 • Vyru nario ilgas ir storis
 • Ada Sveiki, Agne, mylintis su vyru jis negerai mane jaucia, jam svarbiausiai yra pacios varpos galiuko jautrumas
 • Moters įtaka erekcijai
 • Vyru nario ilgas ir storis, Nuorodos kopijavimas Tai buvo akcija, kuria pareigūnai siekė atkreipti visuomenės dėmesį į kvaišalų vartojimą.

Aprašydamas lytinius iškrypimus, R. Krafftas- Ebingas pirmasis pavartojo terminus "mazochizmas" ir "sadizmas". Šių iškrypimų aprašymas buvo toks išsamus, kad daugelį metų niekam nepavyko esmingiau jo papildyti.

Hipnotizmas padėjo spręsti "mažosios psichiatrijos" klausimus, nuo jo prasidėjo visa psichoterapija, įskaitant ir psichoanalizę, kuri leido geriau pažinti normos ir patologijos psichologiją. Austrų gydytojas Franzas Mesmeris paskelbė "gyvulinio magnetizmo" teoriją, teigusią, kad dėl magnetizuotojo pasažų pranc. Jo mokinys A. Puyseguaras aprašė somnarnbulizmą, kurį sukelia "magnetiniai pasažai".

 • Tiesa, norint pasiekti šį efektą reikėtų mylėtis ne rečiau nei vieną kartą per savaitę.
 • Erekcijos priežastis naktį
 • - Augimo vitaminas varpos
 • Natūralūs vaistai nuo erekcijos disfunkcijos - Sveikatos Švietimas | Sausis
 • Dembinskas Psichiatrija PDF | PDF
 • Varpos trauma Vaistų šalutinis poveikis Dėl įvairių veiksnių, sukeliančių erekcijos disfunkciją, yra daug būdų, kaip gydyti jūsų simptomus.
 • Ji vedė jo varpą prie savęs
 • Jodas Testosteroną skatinantys maisto produktai: maistas tikriems vyrams Letargija, padidėjęs dirglumas, sumažėjusi raumenų masė yra tik keli testosterono trūkumo vyro organizme požymiai.

Žingsnis pirmyn buvo portugalo Abbe Farios pastebėjimas, kad užtenka keletą minučių įdėmiai žiūrėti į žmogų įsakmiu balsu kartojant "miegokite" ir šis pereina į somnambulizmo būseną. Anglų chirurgas Jamesas Braidas tyrimais nustatė, kad svarbiausias hipnozinio miego veiksnys yra jutimo organų nuovargis vyrų erekciją skatinantys taškai pvz. Braidas sėkmingai gydė galvos skausmus, neuralgijas, pacientui esant hipnozės būsenos atlikdavo nesudėtingas chirurgines operacijas. Charcotneurologas, dirbęs Salpetriero ligoninėje, greta neurologinių tyrinėjimų, domėjosi hipnoze ir padėjo kertinį mokymo apie psichogeninę isterijos kilmę akmenį.

Vokiečių neurologas P. Mobiusas pirmą kartą aiškiai suskirstė visus psichikos sutrikimus į dvi grupes pagal etiologiją: išskyrė egzogeninės ir endogeninės kilmės sutrikimus. Jis žymus ir tuo, kad pradėjo naujus mokslinius tyrimus - vadinamąją patografiją, t.

Įdomios buvo Rousseau, Goethe, Schopenhauerio, Schumano ir kt.

kegelio pratimo erekcija

Mobiusas domėjosi paribinėmis būsenomis, ypač jų gydymu. Jo vardas siejamas su pradžia sanatorinės medicinos, kurią jis rekomenduodavo esant paribinėms būsenoms bei nesunkioms psichozėms.

Jo iniciatyva buvo įkurta sanatorija, kurioje ligoniai buvo gydomi vandens procedūromis, masažu. Ypač daug dėmesio sanatorijoje P. Mobiusas skyrė darbo terapijai, kurią laikė vienu iš pagrindinių gydymo metodų. Vis didesnę reikšmę gydymo metodų arsenale ėmė įgyti psichoterapija.

Rusijos universitetinė psichiatrija prasidėjo Peterburgo karo medicinos akademijoje. Pirmasis jos atstovas buvo J. Balinskisbeje, gimęs Vilniuje, mokęsis Varšuvoje ir Peterburge. Jo dėka iš esmės pasikeitė psichiatrijos skyrių tvarka, prie akademijos buvo atidarytas modernesnis psichiatrijos skyrius. Be gydomosios ir pedagoginės veiklos, J. Balinskis daug nuveikė psichiatrinės pagalbos organizavimo srityje. Palaidotas Jašiūnuose, netoli Vilniaus.

Testosteroną skatinantys maisto produktai: maistas tikriems vyrams

Balinskis buvo pirmasis rusų psichiatras profesorius. Jo iniciatyva nuo m. Balinskis m. Kandinskis aprašė pseudohaliucinacijas. Knyga "Apie pseudohaliucinacijas" išgarsino jį visame pasaulyje. Autentiškas V. Kandinskio pseudohaliucinacijų aprašymas ir vertinimas nepakito iki šių dienų.

Įvertinant didžiulį indėlį į psichiatriją mokslininko vardu pavadintas Kandinskio-Clerambaulto sindromas. Svarų indėlį į Rusijos psichiatriją įnešė S. Jie mano, kad jo dydis - vyriškumo, jėgos ir stiprybės įrodymas. Gyvūnai išties taip poruojasi - patelė pasirenka partnerį, kuris sugeba pašvytuoti prieš jos akis galingiausiu įnagiu.

Kai kurie griebiasi net ir ne visai legalių preparatų, kurie veikia panašiai kaip t abletės skatinančios erekciją, tačiau jų cheminė sudėtis nėra iki galo ištirta. Didelis penis dydis cm Ar galima nustatyti varpos dydi Kokio dydzio padidina varpa, kai erekcija Ką jos mano apie vyrus, kurie žiūri erotinius filmus 68 Bet vyrai gudrauja ir kitokiais metodais. Jie išties griebiasi neįtikinamiausių būdų, kad padidintų savo penį. Bent vizualiai.

Dienos kadras

Širdies ir kraujagyslių ligos: arterinė hipertenzija padidėjęs kraujospūdiscukrinis diabetas, aterosklerozė, širdies nepakankamumas. Šios priežastys vyresniems vyrams sukelia erekcijos disfunkciją dėl nepakankamo kraujo pritekėjimo į varpą. Urologinės ligos: prostatos ligos, dubens organų operacijos, apatinių šlapimo takų infekcijos, Peirono liga varpos kreivumaspriapizmas patologiškai ilgai užsitęsusi varpos erekcijalytinių organų trauma.

Neurologinės ligos: stuburo smegenų pažeidimai, insultas dėl smegenų kraujagyslių patologijos, periferinė neuropatija.

Testosterono produktai

Kitos ligos: inkstų disfunkcija ir hemodializė, kepenų disfunkcija, endokrininių liaukų sutrikimai, leukemija. Psichinė sveikata: dažnai erektilinė disfunkcija yra susijusi su depresija, tik kartais sunku nustatyti kas pirmiau — višta ar kiaušinis, t. Depresija, nerimas, stresas, nuovargis, liūdesys, kaltė ypatingai dėl nevykusio lytinio akto gali sukelti bet kokį lytinį sutrikimą. Taip pat pasitaiko atvejų, kai vyrams staiga atsiranda erektilinių problemų dėl pernelyg didelio nepasitikėjimo savimi, pavyzdžiui, manant, kad jo varpa per maža Europos populiacijoje vidutinis varpos dydis erekcijos metu yra ~12,9cmarba manant, kad vyras turi elgtis lytinio akto metu kaip per pornografinius filmus, kitaip nuvils partnerį.

Vyras ima jaustis nepakankamai geras bei vyriškas ir lemiamu momentu erekcija dingsta. Psichologinės erekcijos disfunkcijos priežastys prasideda staiga, o išnykti vyrų erekciją skatinantys taškai išsprendus psichologines problemas.

Jei vyras pastebi, kad anksti ryte erekcija būna, lytinių santykių metu dingstanti erekcija greičiausiai ištinka dėl psichologinių priežasčių, tai dažnai pasitaiko vyrams iki 45 metų, neturintiems gretutinių lėtinių ligų. Tyrimų duomenimis, dar 36 kcal sudegina 15 sekundžių trunkantis orgazmas. Net pačiai blogiausiai matematikei turėtų būti akivaizdu: meilės žaidimai figūrai tik į naudą! Taigi, sekso trūkumas gali būti pakankama priežastis, skatinanti pasižvalgyti į svetimas damas ar net su jomis tą poreikį patenkinti.

Seksualinio porų elgesio vyrų erekciją skatinantys taškai rodo, kad fizinis kontaktas po orgazmo daug svarbesnis tarpusavio ryšiui nei pats seksas. Net jei jo intensyvumas laužo visus rekordus ar lovos spyruokles, kuo ilgiau būsite apsikabinę po viso to, tuo artimesni jausitės. Jūros gėrybių poveikis hormonų pusiausvyrai Jūros gėrybės yra nepakeičiama hormonų atsargos vyrams.

Šis mikroelementas yra pagrindinis spermos sintezės proceso momentas ir yra atsakingas už stabilų reprodukcinės funkcijos funkcionavimą. Keletas naudojimo rekomendacijų: Tvirtai pusei žmonijos naudinga: vėžiagyviai, kalmarai, austrės, krabai, otai, skumbrės, upėtakiai, lašišos, plekšnės, krevetės, ešeriai ir kt. Atkreipkite dėmesį, kad vienas svarbiausių žuvies produktų elementų yra polinesočiosios Omega-3 ir Omega-6 riebalų rūgštys. Šios medžiagos užtikrina erekcijos normalizavimą ir lytinių santykių pailgėjimą.

Ne kiekvienas žmogus gali sau leisti reguliariai vartoti žuvį ir jūros gėrybes dėl jų didelių išlaidų. Tačiau verta to siekti.

silpnos vyrų erekcijos požymiai

Šios rūšies maistas turi būti termiškai apdorotas. Idealiai tinka virti orkaitėje ar garuose. Konservuotos, džiovintos, džiovintos ir pervirtos žuvys praranda visus vyrams naudingus junginius.

Kaip manote, ar galimybių pasas veikia?

Vaisiai, daržovės ir uogos Maisto produktų, kurie didina testosterono kiekį, neįmanoma nepaminėti vaisių ir daržovių. Jie yra nepakeičiami vitaminų ir mineralų tiekėjai, kurie prisotina kūną energija.

Turėtumėte susipažinti su šiais vartojimo modeliais: Neteisinga būtų sakyti, kad testosteronas yra tokiuose pasėliuose: kopūstuose, morkose, burokėliuose, raudonosiose paprikose, svogūnuose, citrinose, apelsinuose, abrikosuose, mėlynėse, serbentuose, granatuose. Tačiau vyrų erekciją skatinantys taškai vartojimas padidins natūralų šio vyrų erekciją skatinantys taškai kiekį organizme. Daržovės ir vaisiai yra būtini kiekvieno vyro racione. Tai ne tik atkurs hormonų pusiausvyrą, bet ir pagreitins medžiagų apykaitos procesus.

Lytinis hormonas sintetinamas dėl daugelyje šios kategorijos produktų esančių vitaminų E, C ir liuteino. Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas visų rūšių kopūstams. Šioje daržovėje yra unikali medžiaga įdomiu pavadinimu indolkarbinolis, kuri greitai ir efektyviai neutralizuoja estrogenus kepenų audiniuose. Tai užtikrina testosterono antagonistų skaičiaus sumažėjimą, kuris automatiškai padidina jo koncentraciją organizme.

Nepamirškite valgyti vaisių ir daržovių žalių. Žalieji - vyrų sveikata Žalias maistas yra būtinas testosteronui ir turėtų būti kasdienio žmogaus raciono dalis.

Pavyzdžiui, į savo patiekalus galite įdėti petražolių, špinatų ir rukolos. Kitu atveju, galite tik išbandyti vieną ar kitą afrodiziaką, tačiau negaliu pasakyti, kas Jūsų organizmui labiausiai tiktų. Perkamiausi afrodiziakai moterims - tabletės Ladyagraispaniški meilės lašiukai PaslaptisViagel libido kremas ir stimuliuojantis purškiklis Pjur.

Išbandyti galite ne tik afrodiziakus. Po ranka turėkite lengvą vandens pagrindo lubrikantąkad nepritrūktų drėgmės ir malonumo, įsigykite varpos žiedą su vibracija klitoriui ar kitokį sekso žaisliuką, keiskite pozas, išbandykite ką nors naujo, kartu su partneriu pažiūrėkite pornografinį ar erotinį filmą, kartu išsimaudykite ar pasimėgaukite masažais. Įdėkite daugiau pastangų, kad seksualinis gyvenimas neapmirtų, ir atrasite būdą mėgautis intymumu su mylimuoju.

Sėkmės K Agne Labas, nusipirkau vibratoriu 3. Isikusu cm, ar tiek pakanka patirti orgazmui? Ar nepavojinga naudoti per stora? Jei galite papasKokite placiau. Aciu : Sveiki, Kartais sunku įvertinti, kokio ilgio ir storio prekė geriausiai tiktų.

Tuomet visada rekomenduojame įsigyti mažesnę, nei norisi. Standartinis dydis būtų apie 15 cm ilgio ir iki 3 cm skersmens. Įsigijus per didelį vibratorių, labai svarbu nebandyti jo jėga pilnai įvesti.