Maironio 150-mečio šventė Maironio universitetinėje gimnazijoje

Spalio 26 diena buvo ypatinga Kauno Maironio universitetinės gimnazijos bendruomenei. Iškilmingai paminėtos poeto, prelato Jono Mačiulio-Maironio gimimo 150-osios metinės. Šventiniai renginiai prasidėjo Šv. Mišiomis Kauno Šv.Apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje. Mišiose, kurios buvo aukojamos už prelatą Joną Mačiulį-Maironį, dalyvavo gimnazijos bendruomenė, Lietuvos maironiečių draugijos nariai, atvykę iš įvairių Lietuvos regionų. Po to per 200 dalyvių susirinko Maironio universitetinės gimnazijos aktų salėje, Maironio gimimo dienos sambūryje-minėjime. Svečiai klausėsi išradingos mokinių meninės programos – skambėjo muzika, poeto eilės ir dainuojamosios poezijos kūriniai. Minėjimo metu buvo apžvelgiami Jono Mačiulio-Maironio gyvenimo etapai, susiję su Gubernijos gimnazija, Kauno kunigų seminarija, arkikatedra bazilika ir dabartiniu Maironio lietuvių literatūros muziejumi. Įdomius pranešimus perskaitė prelatas Vytautas Vaičiūnas, Maironio lietuvių literatūros muziejaus direktorė Aldona Ruseckaitė, IV klasės gimnazistas Andrius Elsbergas. Renginį vedė maironiečiai Agnė Aleknavičiūtė ir Ernestas Pravilionis.

Pasibaigus šventiniam minėjimui, Maironio universitetinės gimnazija pakvietė visus į akciją ,,Susivieniję apkabinkime Maironio senamiestį“. Akcijos dalyviai – Maironio universitetinės gimnazijos gimnazistai ir mokytojai, kitų mokyklų mokiniai, klierikai, renginio svečiai – susikibę rankomis sujungė keturias svarbiausias Jono Mačiulio-Maironio gyvenimą Kaune menančias vietas: Maironio universitetinę (anksčiau Kauno gubernijos) gimnaziją, Šv.Apaštalų Petro ir Povilo arkikatedrą baziliką, Kunigų seminariją ir Maironio lietuvių literatūros muziejų – poeto namus nuo 1909 m. iki mirties (1932 m.). Dešimt minučių gaudžiant arkikatedros varpams, akcijos dalyviai stovėjo nepertraukiamoje grandinėje. Taip visi ne tik pagerbė Jono Mačiulio-Maironio atminimą, bet dar kartą sau ir kitiems patvirtino, kad net ir po 150 metų Maironio idėjos yra aktualios bei svarbios. Gyvąją grandine, kurioje rankomis susikibo per 700 dalyvių, mokiniai išreiškė viltį, kad tauta bus vieninga, kol ji gyvens puoselėdama Maironio idealus.

Paskui Rotušės aikštėje Maironio universitetinės gimnazijos mokiniai sudarė skaičių – 150. Dešimt minučių ,,gyvieji skaičiai“ plazdėjo trispalvėmis vėliavėlėmis – taip pagerbdami poeto atminimą ir  patvirtindami Jono Mačiulio-Maironio skleistą patriotizmo dvasią. Visus Maironio sukakčiai skirtus renginius vainikavo susikaupimo valandėlė prie poeto kapo. Maironio universitetinės gimnazijos gimnazistai, maironiečiai, padėję gėlių, atliko meninę programą. Renginyje dalyvavę svečiai prisiminė poeto bei prelato Maironio nuopelnus lietuvių tauatai. Renginio metu gimnazistai praeivius vaišino raudonais obuoliais – būtent tokius labai mėgęs poetas, kuris garsėjo ir kaip kruopštus sodininkas.

Už nuoširdžią pagalbą organizuojant renginį dėkojame gimnazijos partneriams: Maironio lietuvių literatūros muziejui, Kauno Šv.Apaštalų Petro ir Povilo arkikatedrai bazilikai, Kauno kunigų seminarijai, taip pat akcijoje dalyvavusiems Kauno mokyklų mokiniams, organizacijų nariams.