Maironio diena – Lietuvos maironiečių draugijos 25-mečiui skirtas sambūris

Lietuvos maironiečių draugija, pradėjusi savo veiklą 1989 m. spalio 28 d., švenčia 25-erių metų draugijos įkūrimo sukaktį. Pasivadinusi poeto Jono Mačiulio-Maironio vardu, draugija savo veiklą grindžia didžiojo dainiaus priesakais. Meilė tėvynei, pagarba gimtojo krašto kalbai, kultūrai, istorijai, domėjimasis literatūra, galimybė išmėginti savo poetinius gebėjimus – tai maironiečių veiklos esmė.

Vienas aktyviausiai veikiančių draugijos centrų yra Kauno Maironio universitetinė gimnazija, neatsiejamai susijusi su Maironio vardo puoselėjimu. Čia, tuometinėje Kauno gubernijos gimnazijoje, poetas mokėsi (1873-1883 metais), tobulėjo kaip asmenybė, ugdė literatūrinius gebėjimus, pradėjo kūrybinį kelią. Kaune maironiečių grupės veikia 15-oje bendrojo ugdymo mokyklų. Jų veiklą koordinuoja Maironio universitetinė gimnazija, kuri daugelį renginių organizuoja kartu su Kauno arkivyskupijos kurija, Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedra bazilika, Kauno kunigų seminarija, Maironio lietuvių literatūros muziejumi. Kasmet spalio mėnesį į Kauną susirinkę maironiečiai iš visos Lietuvos švenčia Maironio gimtadienį.

2014 m. spalio 28 d. per 400 maironiečių iš įvairių Lietuvos miestų ir rajonų vėl suvažiavo į Maironio miestą Kauną, vedami pareigos pagerbti didįjį tautos dainių, paminėti jo 152-ųjų gimimo metinių, pasidžiaugti gražia draugijos veiklos sukaktimi, susitikti su draugais ir bendraminčiais. Diena prasidėjo Šv. Mišiomis arkikatedroje bazilikoje, kurias aukojo jos administratorius kun. Evaldas Vitulskis. Pagerbę Poeto atminimą prie jo kapo ir paminklo, maironiečiai išsiskirstė į juos svetingai priėmusias mokyklas. „Saulės“, „Santaros“ ir Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijose vyko regionų (Žemaitijos, Aukštaitijos bei Dzūkijos) meninio skaitymo ir dainuojamosios poezijos konkursai, kuriuose išrinkti laureatai pasirodė baigiamajame sambūrio renginyje Maironio universitetinėje gimnazijoje. Į šį renginį susirinkę maironiečiai pirmiausia buvo pavaišinti kareiviška koše ir arbata gimnazijos kieme, visi susibūrė Maironio universitetinės gimnazijos salėje.

Į Lietuvos maironiečių draugijos 25-mečio šventinį renginį atvykę svečiai – Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Kauno miesto savivaldybės administracijos, Kauno miesto tarybos, Švietimo ir ugdymo skyriaus, Lietuvių kalbos draugijos – atstovai pasveikino maironiečius ir jų vadovus gražios sukakties proga, linkėdami puoselėti tradicijas ir kartu būti atviriems naujovėms, bei apdovanojo aktyviausiuosius. Ypač daug padėkos žodžių buvo ištarta Lietuvos maironiečių draugijos įkūrėjams: pirmininkui Eugenijui Urbonui, Kauno Maironio universitetinės gimnazijos direktorei Daivai Garnienei, draugijos sekretorei Birutei Goberienei, Kauno Maironio lietuvių literatūros muziejaus direktorei Aldonai Ruseckaitei. Šventėje skambėjo skaitomi ir dainuojami Maironio tekstai.

Dėkojame renginio organizatoriams – Kauno Maironio universitetinės gimnazijos maironiečiams (vadovė – Judita Sakalienė), vedėjams gimnazistams Gabrielei Bartkevičiūtei ir Nagliui Žilinskui, meninės kompozicijos bei dainų atlikėjams, gimnazijos chorui (vadovė – Aušra Paliukaitienė), visiems, padėjusiems surengti šią šventę.

Judita Sakalienė

Kauno Maironio universitetinė gimnazija

2014-10-28