Spalio 22 dieną gimnazijoje buvo minimas 153-iasis poeto Jono Mačiulio-Maironio gimtadienis. Pagerbti poeto atminimo atvyko maironiečiai iš Alytaus, Jurbarko, Kėdainių, Kauno, Raseinių rajonų, Panevėžio bei Kauno miestų. Svečiai, lydimi mūsų gimnazijos maironiečių, aplankė Maironio kriptą, Kunigų seminariją bei Maironio lietuvių literatūros muziejų – vietas, menančias poetą. Vėliau visi susirinko į Maironio universitetinės gimnazijos aktų salę, į šventę, skirtą Maironio gimimo sukakčiai paminėti. Poetė Erika Drungytė ir Maironio lietuvių literatūros muziejaus direktorė Aldona Ruseckaitė papasakojo apie Maironio gyvenamojo laikotarpio atmosferą, Maironio asmenybės savitumą, jo namų tradicijas. Renginio vedėjų Naglio ir Mato perskaitytos ištraukos iš Aldonos Ruseckaitės knygos ,,Šešėlis JMM”, gimnazistų atliktas romansas leido dar geriau suvokti poeto asmenybę, jo santykį su gyvenamuoju laiku. Maironiečiai svečiai padeklamavo Maironio eilių ir atliko dainą ,,Trakų pilis”. Šventėje dalyvavo Lietuvos maironiečių draugijos pirmininkas Eugenijus Urbonas, Kauno Šv. Apaštalų Petro ir Povilo arkikatedros bazilikos klebonas, Maironio universitetinės gimnazijos kapelionas Evaldas Vitulskis ir  gimnazijos bendruomenė.