Lietuvos maironiečių draugija įkurta 1989 m. spalio 28 d. Sąjūdžio dvasioje, dar prieš Lietuvos valstybės atkūrimą. Draugijos įkūrimo iniciatorius buvo tuometinė Panevėžio 2-oji vidurinė mokykla. Su mokslininkais ir poetais mintis įkurti Maironiečių draugiją aptarta Lietuvių kalbos draugijos suvažiavime. Pirmasis suvažiavimas įvyko Maironio lietuvių literatūros muziejuje Kaune (muziejaus direktorė Aldona Ruseckaitė, Kauno Maironio gimnazijos direktoriaus pavaduotoja Daiva Garnienė, viena pirmųjų Maironiečių draugijos įkūrimo iniciatorių Betygalos mokytoja Marija Birutė Navakauskienė, iš Vilniaus atvyko poetas Marcelijus Martinaitis, kalbininkai Vytautas Vitkauskas, Zigmas Zinkevičius), dalyvavo apie 130 mokinių ir mokytojų (daugiausia iš Panevėžio), išrinkta mokinių ir globėjų taryba. Svajota, kad centras bus Maironio muziejus, bet pajutome, kad tai darbas su mokiniais. Po pirmųjų skelbimų spaudoje draugija sparčiai augo, po metų kitų pasiekė net 2 000 narių. Įsiliejo į Lietuvos moksleiviško jaunimo veiklą. Pirmame susirinkime nubrėžtos tautiško auklėjimo ir praeities istorijos pažinimo gairės. Pirmieji jaunimo sambūriai buvo tautosakos ekspedicijos (Betygaloje, Raseinių r.; Krekenavoje, Panevėžio r.; Troškūnuose, Anykščių r.; Tauragnuose, Utenos r.; Raseiniuose; Dieveniškėse, Šalčininkų r.; o sutvirtėjus draugijos veiklai – Punsko ir Seinų krašte (išleistas rimtas tautosakos leidinys, padovanotas Punsko ir Seinų žmonėms Punsko 400 metų sukakties proga). Vėliau nusistovėjo pagrindiniai suvažiavimai: Jurginės ir poezijos konkursas „Pavasario balsai“, Baltų vienybės diena, skirta tautos istorinei praeičiai. Susibūrė kūrybingas mokytojų lituanistų ir kt. kolektyvas. Kasmet vis naujos vietos traukė maironiečius, pradėtas leisti laikraštis „Sandrava“, buvo išleistos dvi poezijos knygelės. Į veiklą įsijungė žinomi mūsų mokslininkai prof. Vanda Zaborskaitė, prof. Juozas Girdzijauskas, rašytojai Eugenijus Ignatavičius, Juozas Aputis. Labai malonu, kad vieno ryškiausių globėjų M. Martinaičio kapą Antakalnio kapinėse atvykę į Vilnių pagarbiai aplanko mūsų draugijos nariai.

Renginiai: Maironio gimtinėje Pasandravyje ir Betygaloje, Utenoje, Šeimyniškėliuose (Anykščių r., gal tai buvusi Vorutos pilis), Trakuose, Biržuose, Pasvalyje, Telšiuose, Butrimonyse (Alytaus r.), Raudonėje (Jurbarko r.) – maironiečius aplankė tautos nepriklausomybės