MAIRONIO METŲ PRADŽIA

Lietuvos maironiečių draugija Maironio metus pradėjo Vilniaus universiteto Vinco Krėvės auditorijoje konferencija „Maironis – tautos dvasios žadintojas“. Dalyvavo ir pranešimus skaitė Panevėžio Juozo Balčikonio, Vytauto Žemkalnio, VšĮ Kazimiero Paltaroko gimnazijų, Kauno „Saulės“ gimnazijos, Vilkaviškio Sūdavos vid. m-klos, Alytaus r. Daugų Vlado Mirono gimnazijos, Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos, Molėtų r. Inturkės pagr. m-klos, Panevėžio rajono mokinių kūrybos ir sporto centro, Vilniaus Abraomo Kulviečio vid. m-klos maironiečiai. Maironį deklamavo balčikonietė Aleksandra Kubiliūtė, krekenavietė Lina Mitrikaitė, dainavo vilniečiai Aistė Ališauskaitė ir Julius Bartkevičius. Šventėje dalyvavo poetas Marcelijus Martinaitis, rašytojas Eugenijus Ignatavičius, Rita Urnėžiūtė, „Gimtosios kalbos“ vyr. redaktorė, Algimantas Masaitis, Lietuvių švietimo draugijos „Rytas“ pirmininkas. Maironį dainavo solistas Danielius Sadauskas. Perskaitytas akad. prof. Zigmo Zinkevičiaus žodis apie kalbą. Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto dr. Saulė Matulevičienė aptarė pranešimus. Konferenciją globojo Vilniaus universiteto dekanas Antanas Smetona ir prof. Bonifacas Stundžia. Pirmą kartą maironiečių konferencijoje dalyvavo Vilniaus krašto moksleiviai iš Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos ir Marijampolio vidurinės mokyklos. Švietimo ir mokslo ministerijos atstovės Nida Poderienė ir Elona Bagdanavičienė pranešėjus ir jų mokytojus apdovanojo vertingomis knygomis. Konferencijos rėmėjai: Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas, UAB „Veikla“, Švietimo ir mokslo ministerija.

Draugijos pirmininkas                       Eugenijus Urbonas