Eugenijus Urbonas

Maironio šventė ant Birutės kalno

Lietuvos maironiečių draugija rugpjūčio 17 d. organizavo poezijos ir Maironio dainų popietę Palangoje ant Birutės kalno. Butrimonių maironiečiai parengė vaidilučių meninį vaizdelį, Juodaičių (Jurbarko r.) mergaitės grojo gitaromis, Betygalos ir Marijampolio (Vilniaus r.) moksleiviai skaitė Maironio eiles. Visi maloniai klausėsi Klaipėdos „Vyturio“ vidurinės mokyklos folkloro ansamblio ir skaitovės Neringos Matusevičiūtės Maironio eilėraščių „Ant Birutės kalno“, „Medvėgalio kalnas“ (dalyvavimu rūpinosi direktoriaus pavaduotoja Salomėja Griškevičienė). Maironiečiai klaipėdiškius pakvietė į svarbiausią draugijos šventę Maironiui Raudondvaryje ir Ringovėje prie Vilkijos šalia Nemuno, kur buvo suimtas 1863 m. gruodžio 17 d. sukilimo vadas kun. Antanas Mackevičius. Čur bus pašventintas paminklinis kryžius „Pasklido giesmė po tą šalį toli, / Kur Nemuno vandenys bėga…“ (Maironis) rugsėjo 22 d. Pradžia 9 val. šv. Mišiomis už Maironį Raudondvario šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės bažnyčioje. Laukiame Lietuvos moksleivių ir svečių.