PROJEKTAS „NEGAIŠK  LAIKO PATYČIOMS! TU GALI KURTI“ NR. VP1-2.2-ŠMM-05-K-01-113

PRANEŠIMAS SPAUDAI

„NEGAIŠK LAIKO PATYČIOMS! TU GALI KURTI” – UŽ PROJEKTO VAIRO „GELBĖTOJA“ AUŠRA KILKUVIENĖ

Patyčios, diskriminacija, smurtas vaikų tarpe. Skirmantė, Ričardas, Gabija, Mantas….

Šiandien patyčias patiriantys Mūsų Vaikai  užsisklendžia savyje, dažnas pasitraukia iš šio pasaulio….

Ar viską padarome, kad to nebūtų? Ar laiku pamatome, ar apginame, ar išklausome?

TV laidų vedėja AUŠRA KILKUVIENĖ imasi atsakingo vaidmens pradėdama vadovauti socialiniam asociacijos TEISĖTVARKA projektui “Negaišk laiko patyčioms. Tu gali kurti“

Projekto kryptis labai aktuali šiandienai. Vaikas vaikui tampa priešu, praraja tarp tėvų ir vaikų didėja, nesusikalbėjimas tarp mokytojų ir mokinių auga. Pedagoginį išsilavinimą

turinti ekrano žvaigždė pasirįžusi dirbti vardan to, kad vaikai turėtų galimybę namuose bei mokykloje jaustis saugūs, reikalingi, neskriaudžiami, kad praraja tarp vaikų ir tėvų užs

ivertų, kad mokykloje būtų užkirstas kelias patyčioms, skriaudoms, o tarp mokytojų ir mokinių atsirastų tolerancijos ir supratimo jausmas.

A. KILKUVIENĖ:

„Suaugusiųjų  tikslas – padėti vaikui. Padėti vaikui įmanoma tik tada, kai žinome, kas vyksta jo gyvenime, kai domimės juo ir esame pasiruošę bet kada jį išklausyti bei palaikyti. Stabdyti patyčias – tai ne vaikų, o suaugusiųjų atsakomybė ir pareiga. Patyčių situacijų sprendimas – ne vieno ar kelių žmonių jėgoms. Džiaugiuosi turėdama galimybę prisidėti prie šio puikaus projekto, aktyviai dalyvauti jo vystyme ir įgyvendinime. Labai svarbu kad toks projektas laiku ir vietoje kuomet patyčių problema mokyklose tokia aktuali, vaikus vis sudėtingiau įtraukti į menines veiklas o laikas švaistomas tuščiai internete. Vvykdydami projektą taikysim  priemones užkertančias kelią patyčioms mokykloje, skatinsim  tėvų, mokytojų ir mokinių tarpusavio glaudų ryšį kuriant dainas, paveikslus, eiles, fotonuotraukas.“

Dėl išsamios informacijos apie projektą kreiptis:

Projekto vadovė Aušra Kilkuvienė

Tel. 8 615 199 30

Asociacijos „Teisėtvarka“ valdybos pirmininkas Darius Gimžauskas

Tel. 8 600 77 888