Raseinių r., Betygaloje ir Bernotuose, Lietuvos maironiečiai minėjo vieno žymiausių Lietuvos poeto kunigo Jono Mačiulio-Maironio 155-ąsias gimimo metines. Betygalos Šv. Mikalojaus bažnyčioje (joje poetas buvo pakrikštytas ir aukojo pirmąsias šv. Mišias) buvo aukojamos šv. Mišios, paskui renginys persikėlė į poeto tėviškę, Bernotus. Ta proga Lietuvos maironiečių draugijos rūpesčiu panevėžietis skulptorius Donatas Jasinevičius poetui atminti sukūrė stogastulpį, kuriame iškalti Maironio žodžiai: „Mylėk, lietuvi, tą brangią žemę, kame nuo amžių tėvai gyveno.“ Stogastulpį atidengė nenuilstantis Lietuvos maironiečių draugijos pirmininkas, pedagogas Eugenijus Urbonas ir Raseinių rajono savivaldybės meras Algirdas Gricius. Pašventino Betygalos klebonas Gintas Leonavičius.
Paminėti Maironio 155-ąsias gimimo metines į Betygalą susirinko apie 300 Lietuvos maironiečių draugijos narių ir svečių iš Švenčionių, Zarasų,Telšių, Kauno ir kitų Lietuvos vietų. Renginyje taip pat dalyvavo Švietimo ir mokslo ministerijos atstovė, Raseinių rajono savivaldybės darbuotojai, Lietuvos Respublikos Seimo narė, Kovo 11-osios akto signatrė Rasa Juknevičienė ir kt. Meninę programą renginio dalyviams dovanojo Ariogalos ir Betygalos mokiniai. Kviečiame panevėžiečius aplankyti Maironio tėviškę Bernotuose (Raseinių r.)

Alfonsas Garuckas