Programos „Maironio kelias“ pasitarime 2010-10-21 Kaune nutarta:

1. 2010 m. spalio 21 d. laikyti pasirengimo edukacinei programai „Maironio kelias“ pradžia.

2. Programoje dalyvaujančioms mokykloms bendrauti tarpusavyje, į didesnius renginius kviesti kaimynines ir kitas mokyklas, rašytojus, Kauno kunigų seminarijos, Vytauto Didžiojo universiteto Katechetikos fakulteto ir Kauno Maironio lietuvių literatūros muziejaus atstovus.

3. Minimą kraštotyros medžiagą surinkti iki 2011 m. kovo mėn. ir pateikti informacinei knygai apie programą „Maironio kelias“ (siųsti draugijai el. p.).

4. Studijuoti Lietuvos didžiavyrių kovoje už Tėvynės laisvę ir tautos atgimimą 1863 m. sukilimo vado kunigo Antano Mackevičiaus ir Maironio gyvenimą ir veiklą Lietuvai.

5. Kreiptis į Lietuvos Vyriausybės ir savivaldybių atstovus dėl kunigo Antano Mackevičiaus suėmimo vietos – buvusio Ringovės urėdijos namelio Vilkijos seniūnijoje – ir Krekenavos klebonijos sutvarkymo ir ekspozicijos įrengimo. Kun. A. Mackevičius Krekenavoje kunigavo prieš 1863 m. sukilimą, o kun. poetas Maironis glaudėsi ten Pasaulinio karo 1915–1918 m. laikmečiu. Klebonijos atstatymas yra tarsi abiejų Lietuvai nusipelniusių žmonių pagerbimas.

6. Didžiuosius draugijos renginius Maironio 150-mečiui 2011–2012 metais vykdyti – Jurgines ir poezijos konkursą „Pavasario balsai“ Alytuje ir Ariogaloje, o Baltų vienybės dienas Raudondvaryje ir Betygaloje.

7. Kreiptis į Švietimo ir mokslo ministeriją ir Kultūros ministeriją, Jaunimo reikalų departamentą, miestų ir rajonų savivaldybes dėl Maironio pagerbimo, raštų leidybos ir dėl paramos Lietuvos maironiečių draugijos veiklai.

8. Prašyti Vyriausybę 2012 metus, remiantis Užsienio reikalų ministro Audroniaus Ažubalio siūlymu, skelbti Maironio metais Lietuvoje ir užsienio lietuvių bendruomenėse, sudaryti valstybinę komisiją Maironio 150-mečiui.

9. Rekomenduoti maironiečių būreliams kurti edukacinės programos centrus kitose su Maironiu susijusiose vietose (Tytuvėnuose, Palangoje, rytų Aukštaitijoje – Zarasų ir Utenos krašte, Panevėžio krašte – Krekenavoje, Troškūnuose, pietų Lietuvoje ir kt.).

Lietuvos Respublikos Seimas 2012 metus patvirtino Maironio metais.

Lietuvos maironiečių draugijos pirmininkas Eugenijus Urbonas, tel. 8 682 34 244

Maironiečiai prie Maironio kapo Kaune