Respublikinė metodinė – praktinė konferencija

„IŠLAISVINTO KŪRYBINGUMO ĮGYVENDINIMAS

PRADINIAME UGDYME“

KVIETIMAS

2011 m. balandžio 18 d.

Kėdainių „Aušros“ vidurinė mokykla


Konferencijos organizatoriai:

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos

Švietimo ir kultūros departamento švietimo skyrius

Kėdainių ,,Aušros“ vidurinė mokykla

Kėdainių Švietimo centras

Konferencijos tikslas — pasidalinti patirtimi apie kūrybingumo ugdymą, vaiko sėkmės pajautimą mokykloje, skatinti mokytojų bendradarbiavimą, gerosios patirties sklaidą.

Konferencijos probleminės sritys:

 1. Vaiko sėkmė ir gerovė mokykloje.
 2. Mokinių veiklos ugdymo turinio individualizavimas ir

diferencijavimas.

 1. Mokymosi motyvacija – vertybė ir galimybių raktas.

Vertinimas ir įsivertinimas.

 1. Šeimos ir mokyklos bendradarbiavimas. Ką mokykloje gali

tėvai?

 1. Vaiko savivertės stiprinimas. Sėkmės istorijos.

Kviečiame dalyvauti mokyklų direktorių pavaduotojus ugdymui,

pradinių klasių mokytojus,  pagalbos mokiniui specialistus.

Konferencijos darbo formos:

Pranešimai, stendiniai pranešimai, diskusijos

Numatoma konferencijos programa

 • 9.00 – 10.00 val. – dalyvių  registracija, stendinių  pranešimų įrengimas.
 • 10.00 – 10.20 val. – konferencijos atidarymas.                         Sveikinimai.
 • 10.20 – 12.00 val.- plenarinis posėdis.
 • 12.00 – 12.30 val. – pietūs.
 • 12.30 – 14.30 val. – darbas grupės.
 • 14.30 – 15.00 val. – darbo grupėse pristatymas,                     veiklos apibendrinimas.

Reikalavimai pranešimams:

Pranešimo tematika turi būti skirta probleminei sričiai pristatyti.

Pateikiama pranešimo santrauka raštu, išryškinant aktualumą, tikslus, uždavinius ir rezultatus.

Konferencijos dalyviams ir klausytojams bus išduodami

Kėdainių Švietimo centro kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.

DALYVIO ANKETA (1 priedas)

Vardas, pavardė
Darbovietė
Pareigos
Kvalifikacinė kategorija
Darbovietės adresas
Telefonai
El. paštas

Savo dalyvavimą konferencijoje pažymėkite x (nukopijuokite į reikiamą vietą):

[   ] skaitysiu pranešimą

[   ] parengsiu stendinį pranešimą

[   ] parengsiu video pranešimą

[   ] būsiu klausytojas

Pranešimo, stendinio pranešimo, video pranešimo pavadinimas, apimtis (trukmė):

______________________________________________________________________________________________________________

Darbui pristatyti reikalingos priemonės: ____________________________________________________________________________________________________________

Kiti pageidavimai, pasiūlymai organizatoriams:

______________________________________________________________________________________________________________

Dalyvio anketą  (1 priedas)  būtina atsiųsti iki kovo 24 dienos el.paštas r.lukoseviciene@ ausra.kedainiai.lm.lt , agailiuniene@gmail.com

Telefonas pasiteiravimui 862061157  Dijana Jermakovienė