Mielieji, nuoširdžiai sveikiname MŪSŲ LAISVĖS IR NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO 25-mečio proga. Būkime solidarūs, pilietiški, nešiokime širdyje LIETUVOS LAISVĘ, puoselėkime didžiojo Tautos poeto Maironio idealus.

Pagarbiai Eugenijus Urbonas